GESCHIEDENIS

De stichters van de 1 mei prijs voor beroepsrenners te Hoboken 1928,

zittend Victor De Bruyne de toenmalige schepen van financiën die later burgemeester van Hoboken werd.

Verder van links naar rechts, Sooi Eyken voorzitter feestcomité Hoboken en afgevaardigde van de Wielerbond,  Jef Wauters eveneens van de Wielerbond en Eik De Coninck secretaris van het feestcomité Hoboken.

Vanaf 1943 kwam de organisatie in handen van het Wacteam in samenwerking met het Gemeentelijk Feestcomité.

Een terugblik op de 1 mei-prijs in 2017

 

We staan er misschien niet onmiddellijk bij stil maar we waren aan de 90ste uitgave toe, inderdaad we schrijven 1928 – "1ste organisatie" 1 mei-prijs door het feestcomité Hoboken. Zij hadden de touwtjes in handen van het wielergebeuren in de gemeente Hoboken.

Ik heb het niet onmiddellijk gevonden bij gebrek aan tijd. In de jaren 1928 en 1929 werd de Ronde van Vlaanderen gewonnen door Hobokenaars; Jan Mertens en Jef Dervaes, mogelijk liggen zij aan de basis van de geboorte van de organisatie van de 1 mei-prijs in Hoboken, wie weet….

Een 2de belangrijke datum en zeker voor het Wacteam Hoboken "1 mei 1943."  Het feestcomité van Hoboken werd tijdens die droeve oorlogsjaren opgeslorpt door Groot-Antwerpen en werd het feestcomité op inactief gezet en de toenmalige Hoboken WSC amper 3 jaar jong durfde het aan om de organisatie naar zich toe te trekken.

Mede door het feit dat ook in 1944 de 1 mei-prijs tot stand kwam en voor 1945 al de basis was gelegd voor een nieuwe uitgave kwam er een nauwe samenwerking tot stand tussen het feestcomité Hoboken en Wacteam Hoboken.

Het meesterwerk van de gewezen burgmeester Victor De Bruyne werd in 1943 gered en sinds 1945 nam de feestcommissie de teugels terug in handen en Hoboken WAC werd belast met de technische uitvoering een samenwerking die nog altijd doorgaat.

Ondanks het succes dat telkenjare de 1 mei-koers kende, eisten de evolutie en de internationalisatie van het wielergebeuren hun tol. Hoboken stond niet langer alleen met haar datum. Er kwam concurrentie in de vorm van de klassieke Henniger Turm in Frankfurt en de Ronde van Spanje en af en toe zelfs een Luik-Bastenaken-Luik.

Het vernieuwde gemeentelijk feestcommissie onder leiding van Gaston De Bruyne, zoon van … in samenspraak met mijn voorganger Frans Theugels schakelde in 1965, dus een 3de belangrijke datum in de geschiedenis van de 1 mei koers over naar een wedstrijd van stad tot stad voor merkenploegen.

Het bleef echter tasten en zoeken en overtuigt dat er niet te concurreren viel met de voorgaande genoemde organisaties werd in 1967 afgezien van de merkenploegen, doch de 3 grote ronden werden wel in stand gehouden.

1977 – Ter gelegenheid van de 50ste uitgave kreeg de 1mei-prijs de titel van “Ereprijs Burgemeester Victor De Bruyne”

De wielersport bleef evolueren er werden wereldbekers georganiseerd en er werden verschillende klasse van wedstrijden bepaald en door omstandigheden werd hier de trein gemist. Organisaties die niet bij de voorgaande gecatalogeerd werden waren bij wijze van spreken aan hun lot overgelaten en moesten zich bedruipen met mindere vedetten.

Misschien is de fusie in 1983 met de Stad Antwerpen ook niet onmiddellijk de goede zaak geweest voor de wielersport in ons huidig district.

We zijn dan later nog op de internationale toer geweest met de profwedstrijden doch gezien er geen grote namen aan de start kwamen en doordat we uiteindelijk moesten terugvallen op mindere goden en eliterenners zonder contract werd in het jaar 2014 doelbewust gekozen om te organiseren voor de jeugd.

Uiteindelijk hebben wij de interclub Marcel Janssens destijds "een interclub voor juniores” en sinds vorig jaar omgevormd naar een interclub voor nieuwelingen gekozen om de jongeren de kans te geven hun geliefde wielersport te kunnen beoefenen.

Ik vond het toch belangrijk toch even stil te staan bij een organisatie die aan zijn 90ste uitgave toe is.

 

Swa Eliaerts